Introduction पिरचय

SalapaBikas Bank was incorporated in 2069/04/01 under the Bank and Financial Institutions Act, 2063 (Amended 2073).The bank was licensed as a regional bank covering geographical area of Khotang district.The name of the bank has been derived from SalapaPokhari, the famous lake for its sacred and spiritual value among the local communities. The promoters of the bank are from different walks of life. सालपा विकास बैंक लिमिटेड खोटाङ जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको अधिकांश खोटाङबासी लगानीकर्ताहरुको लगानीमा स्थापित पहिलो विकास बैंक हो । यो बैंकका लगानी कर्ताहरु सामाजिक जीवनका विविध पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्नहुन्छ । यो बैंकको नाम धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्व बोकेको सालपा पोखरीको नामबाट राखिएको हो । यस बैंकले मितिः २०६९÷०४÷०१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोकार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी सोही मितिदेखि खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल बजारमा रहेको आफ्नो केन्दी्रय कार्यालयबाट बैकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यो बैंक दिगो संंस्थागत विकासमा विश्वास राख्दछ । यसका लागि उच्च स्तरको सुशासन तथा पारदर्शिता अपनाउँदैै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्पmत निक्षेपकर्ता, कर्जाका ग्राहक, सरकारी निकाय, कर्मचारी वर्ग, लगानीकर्ता तथा समाजका समस्त साझेदारहरुमा यथोचित सन्तुलन कायम गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्न चाहन्छ । यस बैंकको दूरदृष्टि समृद्ध समाज निर्माण गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने रहेको छ । त्यसैले यो संस्थाले सामान्य बैंकिङ सेवाको अतिरिक्त ग्रामीण तथा शहरी भेगका आयस्रोत भएका आम लक्षित समुदायको आयस्तर उकास्न लघु वित्त सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन लक्षित वर्गलाई आवश्यक व्यावसायिक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने प्रशिक्षण प्रदान गर्दै सम्भावनाका आधारमा उनीहरुमा स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता विकासका कामहरु गरिरहेको छ ।VISIONदुरदृष्टि

To contribute in building prosperous nation via prosperous local communities by providing financial intermediary.जनताको आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग गर्दै सम्वृद्घ गाउँ र सम्वृद्घ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने ।


MISSIONलक्ष्यहरु

To provide effective financial intermediary to the clients through modern banking and micro finance schemes; to instill entrepreneurship skills among the target people by integrating local and indigenous resources, culture and technologies. क.जनताको वित्तीय चेतना अभिवृद्घि गर्ने, बचत गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्ने तथा बचत गरिएको कोेषलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, ख. भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तथा मौलिक प्रविधि तथा स्रोहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्घन गर्र्नेे, ग. रोजगारी तथा आय आर्जनका नयाँ क्षेत्र तथा संभावनाहरुको अन्वेषण गर्दै लगानी गर्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने, घ. आम जनतामा स्वरोजगारी सिर्जनामा उत्साहित गर्दै जीवनस्तर उकास्नमा प्रयत्न गर्ने, ङ. मानव संसाधनलाई अधिकतम स्रोत सम्पन्न तथा जिम्मेवार बनाउन प्रयत्न गर्ने,


GOALSध्येय

To enhance financial literacy, develop saving culture and invest the savings and funds in productive sectors. Playing keyrole preserve and promote local indigenous technologies and resources by addressing the specialties in the geographical areas. To explore new and possible sectors and prospects for employment and income generation and assist to invest to the areas explored. To attempt encourage people in generating self-employment in order to uplifting the standard of living. To attempt making human resource more resourceful and responsible for the organization sustainability. स्थानीय तथा मौलिक स्रोत, सँस्कृति र प्रविधिलाई एकिकृत गर्दै आधुनिक बैंकिङ तथा लघुवित्त योजनाहरुका माध्यमबाट ग्राहकहरुलाई प्रभावकारी वित्तीय मध्यस्थता प्रदान गर्ने ।


OBJECTIVESउद्देश्यहरुः–

To attract the potential clients through effective returns and prompt service delivery. To assess the credit profiles professionally for the maximumfinancial security. To organize regular trainings and development programs for enhancing the capacity and performance the employees. To fulfill corporate social responsibility by conducting different programs in coordination with local authorizes. To maintain equilibrium among the stakeholders of the bank. To abide by the NRB guidelines, directives and circulars.   क. परिणाममुखी तथा शीघ्र सेवा प्रवाह गर्दै सम्भावित ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्ने, ख. वित्तीय कारोबारहरुको अभिकतम सुरक्षाका लागि व्यावसायिक ढंगले साखको विश्लेषण गर्ने, ग. कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्घि तथा कार्यसम्पादनको स्तर उकास्न नियमित तालिम तथा विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, घ. स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, ङ. बैंकका सबैखाले सरोकारवालाहरुसँग सन्तुलन कायम राख्ने, च. नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य नियमनकारी निकायहरुका निर्देशन तथा मार्ग दर्शनहरुको पूर्ण पालना गर्ने,